Gazy osłonowe,mają one istotny wpływ na jakość i wydajność procesów spawalniczych.
Przede wszystkim chronią łuk i spoinę przed wpływem gazów z atmosfery.
Dla tego spawamy na sprawdzonych gazach osłonowych i sprawdzonych dostawcach.
Oprócz tego modyfikują ją i przez to mają korzystny wpływ na właściwości spoiny i otoczenia spoiny, takie jak wytrzymałość, odporność na korozję, minimalizację odprysków, wielkość i głębokość wtopu i na obciążenia dynamiczne.
Na rynku istnieje wiele mieszanek, proces ich doboru, specjalizacja i zastosowania stają się coraz większe.
Jenak najczęśćiej stosowane są trzy typy:

Argon
Jest bezbarwnym i pozbawionym zapachu gazem, cięższym od powietrza. Najistotniejszą właściwością chemiczną argonu jest jego obojętność chemiczna.
Dlatego jest niemal idealnym gazem osłonowym podczas spawania. Wykorzystywany w technice spawania łukowego TIG i MIG.
Ponieważ jest gazem obojętnym to stosuje się go do spawania elementów szczególnie narażonych na oksydowanie w wysokich temperaturach, takich jak aluminium, stal kwasoodporna, wysokostopowa.

Mieszanka argonu i dwutlenku węgla.
Popularny Argomix to mieszanka osłonowa utleniająca do spawania metodą MAG stali konstrukcyjnych.
Gwarantuje redukcję odprysków, dobre parametry mechaniczne spawu i skuteczne chłodzenie uchwytu.
Przechowywany w butlach o podobnych parametrach co dwutlenek węgla.

Dwutlenek węgla.
W spawalnictwie sam dwutlenek węgla jest już coraz mniej stosowany. w technice MIG bardziej skuteczna jest jego mieszanka z argonem.
Nie powoduje ona tak niechcianych odprysków i dymu, a połączenia mają o wiele lepsze właściwości mechaniczne.
Stosowany jest w metodzie MIG do spawania stali konstrukcyjnych.
Przechowywany w butlach pod ciśnieniem o różnych objętościach.
Butla z gazem co2 jest najczęściej koloru szarego z zielonym paskiem.

<center><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2558.311372259037!2d19.004255515719382!3d50.11789517943092!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4716c7fc3a813651%3A0x9b618ac5e51f9e97!2sWejchert%C3%B3w+19%2C+Tychy!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1510912457249" width="2000" height="500" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --></center>
Call Now Button